Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 5

Herbal Supplement Gui Lu Bu Shen Wan / Guilu Bushen Wan / Gui Lu Bu Shen Pill / Guilu Bushen Pill / Guilubushen Wan

Herbal Supplement Gui Lu Bu Shen Wan / Guilu Bushen Wan / Gui Lu Bu Shen Pill / Guilu Bushen Pill / Guilubushen Wan

Κανονική τιμή $62.00 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $62.00 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Options

Natural Herbal Gui Lu Bu Shen Wan for mental fatigue forgetfulness insomnia.

NAMES
龟鹿补肾丸
Gui Lu Bu Shen Wan
Guilu Bushen Wan
Gui Lu Bu Shen Pill
Guilu Bushen Pill
Guilubushen Wan

FUNCTION and INDICATIONS
For frail,weak,mental fatigue,soreness and weakness of waist and legs,dizziness,urine frequently at night, forgetfulness,insomnia due to kidney yang deficiency.

Traditional Chinese Medicine Functions
Strengthening bone and musculature,nourishing qi and blood energy,nourishing kidney yang energy.

INGREDIENTS
Tortoise Shell,Deerhorn Glue Colla,Prepared Rehmannia Root,Epimedium Herb,Dodder Seed,Songaria Cynomorium Herb,Himalayan Teasel Root,Cibot Rhizome,Fleeceflower Root, Cherokee Rose Fruit,Palmleaf Raspberry Pruit,Milkvetch Root,Spine Date Seed, Liquorice Root,Dried Tangerine Peel,Common Yam,Honey.

DESCPRIPTION
This product is brown black to black water pill; taste slightly sweet, slightly sweet.

SPECIFICATION AND PACKAGE
4.5g*12 sachets/box.

USAGE AND DOSAGE
For oral use after meals,4.5 to 9 grams (about 1 to 2 bottles of cap), 2 times a day or by medical ordor.

REFERENCES
1.Nourishing kidney and promoting longevity: In our traditional knowledge, kidney medicine is aphrodisiac,has nothing to do with health, longevity . Guilu Bushen pill contains tortoiseshell feet, antlers and other precious rare medicinal herbs, connotation of 25 kinds of amino acid collagen,nourishing both Yin and Yang,activate kidney,strengthening testicle,promoting essence to generate qi, qi and blood generate sperms, effective against fatigue, enhanced muscle endurance, effectively increase the number of sperm and active ability. Make people refreshed, spirit times. Complete tonifying kidney and improve impotence and healthy longevity together.
2.Aphrodisiac does not hurt the body: the current market aphrodisiac are at the expense of overdraft human body to achieve the purpose of treatment, from a fundamental point of view,those are all practices of quenching a thirst with poison. Aphrodisiac simply does not nourishing kidney yin is only overdraft human body, the vast majority of impotence products currently are quenching a thirst with poison, patients will appear mental fatigue, lack of energy after medication.

ADVERSE REACTION
Uncertainty.

CONTRAINDICATIONS
Contraindicated in pregnanc and children.

Warning
1. Avoid spicy,nondigestible food during taking this product.
2.Patients with cold and fever shouldn¡¯t take.
3.Patients with diabetes patients,high blood pressure, heart diseases, liver disease, kidney disease and other severe chronic diseases shall take medicine under guidance of physician.
4. In accordance with the usage and dosage, children,pregnant and lactation women patients should be taken under the guidance of physician.
5.Four weeks without any remission,or symptems aggravated,appeared new serious symptems, should go to hospital.
6. Hypersensitivity to this product should stop using£¬allergic constitution with caution.
7. Do not use this product if the property changed.
8. Children should take under the supervision of adult.
9. Keep out of reach of children.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
24 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z44020148.

Manufactured
GUANGZHOU HUACHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children.This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Προβολή όλων των λεπτομερειών