Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 5

Herbal Supplement Jing Fu Kang Granules / Jingfukang Granules / Jingfukang Keli / Jing Fu Kang Ke Li / Jingfukangkeli

Herbal Supplement Jing Fu Kang Granules / Jingfukang Granules / Jingfukang Keli / Jing Fu Kang Ke Li / Jingfukangkeli

Κανονική τιμή $69.20 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $69.20 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Options

Jing Fu Kang Granules for cervical spondylosis caused cerebral insufficiency neck stiffness.

Product advantages:
1. Accurate: the use of the overall adjustment of traditional Chinese medicine and combined with local treatment the principle ,on the basis of the overall functional adjustment, use targeted drug delivery technology to direct the disease,to improve the neck, shoulders, back and head symptoms.

2. Rapid: after medication 30-60 minutes ,it could reduce cerebral vascular resistance, increase cerebral blood flow, improve cerebral ischemia, relieve pain, soreness, numbness and other symptoms.

3. Outstanding: outstanding efficacy,to the neck type, nerve root type, vertebral artery type, sympathetic type and hybrid cervical spondylosis have outstanding efficacy.

Jingfukang particles according to the doctor's instructions to take. Jingfukang particles as the pure proprietary Chinese medicine formulations, fewer side effects, you can eat for a long time.

NAMES
Jing Fu Kang Granules
Jingfukang Granules
Jingfukang Keli
Jing Fu Kang Ke Li
Jingfukangkeli
颈复康颗粒

FUNCTION and INDICATIONS
For cervical spondylosis caused cerebral insufficiency, dizziness, neck stiffness, shoulder pain, arm numbness ect.

Traditional Chinese Medicine Functions
Promoting blood circulation to remove meridian obstruction,dispel wind and relieve pain

INGREDIENTS
Incised Notoptetygium Rhizome or Root Rhizoma et Radix Notopterygii,Szechwan Lovage Rhizome Rhizoma Chuanxiong, Ge Gen Kudzuvine Root Radix Puerariae,Largeleaf Gentian Root Radix Gentianae Macrophyllae,Chinese Clematis Root Radix Clematidis,Stir-fried Atractylodes Rhizome Rhizoma Atracylodis, Root Radix Salviae Miltiorrhiae, White Peony Root Raidix Paeoniae Alba,Earthworm Pheretima,Safflower Flos Carthami,Frankincense Olibanum, Milkvetch Root Radix Astragali,Dang Shen Tangshen Radix Codonopsis, Rehmannia Root Radix Rehmanniae preparata, Abalone shell Concha Haliotidis,Cowherb Seed Semen Vaccariae, Peach Seed Semen Persicae,Myrrh Myrrha, Amur Cork-tree Cortex Phellodendri,Ground Beetle Eupolyphaga Seu Steleophaga.Accessory:lactose,B-cyclodextrin, Magnesium stearate.

DESCPRIPTION
This product is yellow brown to brown particles; taste slightly bitter.

SPECIFICATION AND PACKAGE
5g*12 sachets/box.

USAGE AND DOSAGE
For oral use 1 hour after meals,mix it with boiled water,1-2 bags twice daily or by medical ordor.

REFERENCES

ADVERSE REACTION
Uncertainty

CONTRAINDICATIONS
Contraindicated in pregnancy.

Warning
1.Avoid raw,cold and greasy food during taking this product.
2.Patients with diabetes patients,high blood pressure, heart diseases, liver disease, kidney disease and other severe chronic diseases shall take medicine under guidance of physician.
3.In accordance with the usage and dosage, children, elderly ,feeble and weak patients should be taken under the guidance of physician.
4.Gastrointestinal ulcers, renal hypertensive patients with caution or follow the advice by doctors
5.Patients with cold, fever, nasopharyngeal pain, should suspended medication.
6.Patients with serious dizziness or arm numbness should go to hospital.
7.Seven days without ease symptoms , should go to hospital.
8.Hypersensitivity to this product should stop using?allergic constitution with caution.
9.Do not use this product if the property changed.
10.Children should take under the supervision of adult.
11.Keep out of reach of children.
12.If you are using other drugs, please consult your doctor before using this product.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

PHARMACOLOGIC ACTION
1. This product has obvious anti-inflammatory and analgesic effects. In improving neck pain, numbness, headache, dizziness, etc. have a significant effect.
2. This product can reduce cerebral vascular resistance, increase cerebral blood flow.
3. The ischemic myocardium has a significant protective effect, can increase the coronary flow of the heart (p <0.01), increased myocardial contractility.
4. Can improve hemorheology and microcirculation, can significantly expand the diameter of arterioles, increase the number of capillary opening; reduce the whole blood viscosity, plasma viscosity fibrinogen viscosity and hematocrit (p≤0.05).
5. Toxicology experiments: the maximum tolerated mice gavage 360g crude drug / kg, equivalent to 210 times the clinical medication.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
36 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z13022204.

Manufactured
JINGFUKANG PHARMACEUTICALS CO.,LTD

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children.This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Προβολή όλων των λεπτομερειών