Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 5

Herbal Supplement Fu Ming Jiaonang / Fuming Capsule / Bei Lin Fu Ming Jiao Nang / Beilin Fuming Jiaonang

Herbal Supplement Fu Ming Jiaonang / Fuming Capsule / Bei Lin Fu Ming Jiao Nang / Beilin Fuming Jiaonang

Κανονική τιμή $82.00 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $82.00 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Options

Natural Herbal Fu Ming Jiao Nang or Fuming Jiaonang or Beilin Fuming Capsule for Glaucoma initial and mid stage cataract.

Fu Ming Jiaonang
Fuming Capsule
Bei Lin Fu Ming Jiao Nang
Beilin Fuming Jiaonang
复明胶囊

FUNCTION and INDICATIONS
Glaucoma,initial and mid stage cataract and liver and kidney yin deficiency caused photophobia, blurred vision and other diseases.

Traditional Chinese Medicine Functions
Tonify liver and kidney,nourish yin and promote the secretion of saliva or body fluid,remove liver-fire for improving eyesight.

INGREDIENTS
Antelope Horn Cornu Saigae Tataricae,Puncturevine Caltrop Fruit Fructus Tribuli,Common Scouring Rush Herb Herba Equiseti Hiemalis,Chrysanthemun Flower Flos Chrysanthemi,Plantago Seed Semen Plantaginis,Common Selfheal Fruit-Spike Spica Prunellae,Zi Cassia Seed , Ginseng Root Radix Ginseng,Asiatic Cornelian Cherry Fruit Fructus Corni,Dendrobium Herba Dendrobii,Barbary Wolfberry Fruit Fructus Lycii,Dodder Seed Semen Cuscutae,Abalone shell Concha Haliotidis,Golden Thread Rhizoma Coptidis,Pipewort Flower Flos Eriocauli,Akebia Stem Caulis Akebiae,Cooked Radix Rehmanniae,Common Yan Rhizome Rhizoma Dioscoreae,Alisma orientalis (Sam.)Juzep.,Indian Bread Poria,Tree peony Bark Cortex Moutan, Rehmannia Root Radix Rehmanniae,Areca Seed Semen Arecae.

DESCPRIPTION
This product is hard capsule, remove the coating was yellow brown granule; odor slightly fragrant, slightly bitter taste.

SPECIFICATION AND PACKAGE
0.3g*45 capsules/box.

USAGE AND DOSAGE
For oral use after meals,5 capsules thrice daily or by medical ordor.one month a treatment course.

REFERENCES
Fuming capsules pharmacodynamics and toxicology Animal experiments proved that Fuming capsules are non-toxic drugs, long toxicity test is safe, pharmacodynamic test results on the cardiovascular, no significant change in breathing. However, no matter what the drugs, overdose will have some side effects.

ADVERSE REACTION
Uncertainty.

CONTRAINDICATIONS
Uncertainty.

Warning
1. Avoid spicy food during taking this product.
2. Pregnant women with caution.
3. Do not use this product if the property changed.
4. Keep out of reach of children.
5. If you are using other drugs, please consult your doctor before using this product.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

PHARMACOLOGIC ACTION
Studies have shown that the efficacy of Fuming Capsule shows that this drug can accelerate the anterior segment blood circulation and nutrition metabolism, improve the lens capsule permeability and restore its physiological barrier effect, can promote the metabolism of lens protein, enhance the function of soluble protein, effectively control the lens opacity , And can promote turbid absorption. Fuming capsules have obvious anti-inflammatory effect, a good microcirculation, the aqueous solution to the rabbit eye drops can significantly reduce the pupil diameter. Therefore, the obvious effect of Fuming Capsule, nourishing liver and kidney, nourishing yin and generaing body flluid, clearing liver and improving vision, it is the treatment of glaucoma, early, mid-term cataracts and liver-yin deficiency caused by fear of light, blurred vision and other diseases drug.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
24 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z61021134.

Manufactured
XI AN BEI LIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Tips:
Please read the directions for use in retail or directed by physician. Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children. This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Yaya's Chinese Traditional Store:
At First, you just want to take a try. Eventually you find out that it is easier than you think. Some perplexing and weird diseases are easily cured by using 100% Herbal Supplements(Traditional Chinese Medicine) without side effect.

Προβολή όλων των λεπτομερειών