Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 4

Traditional Chinese Medicine. Fengjiao Kouqiang Mo or Fengjiao Kouqiang Film For Mouth Ulcers. Feng Jiao Kou Qiang Mo. 1cm*1.3cm*20 Plasters*5 boxes.

Traditional Chinese Medicine. Fengjiao Kouqiang Mo or Fengjiao Kouqiang Film For Mouth Ulcers. Feng Jiao Kou Qiang Mo. 1cm*1.3cm*20 Plasters*5 boxes.

Κανονική τιμή $69.00 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $69.00 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Generic name: Propolis oral film
Chinese Pinyin: fengjiaokouqiangmo
Product name: Purple Bamboo
Ingredients: Each tablet of this product contains propolis cream and menthol. Excipients are glycerin, polysorbate 80 (Tween 80), sodium saccharin, povidone K30 (PVP), polyvinyl alcohol resin.
Properties: This product is earthy yellow or brownish yellow diaphragm.
Functions and indications: clearing away heat and relieving pain. Used for recurrent aphthous sores.
Specification: 1cm*1.3cm*5 pieces*4 bags/box
Usage and Dosage: Cut off a piece and apply directly to the affected area 3 times a day.
Adverse reactions: not yet clear
Taboo: Not yet clear
Note: 1. Avoid smoking, alcohol, spicy and greasy food.
2. It is not advisable to take warm tonic traditional Chinese medicine during the medication.
3. Pregnant women should use it with caution. Children and the elderly and infirm should be used under the guidance of a doctor.
4. Those with local redness, swelling, rash, dizziness, vomiting, nausea, etc. should be stopped during use, and those with severe symptoms should go to the hospital for treatment.
5. If the symptoms are not relieved after taking the medicine for 3 days, go to the hospital for treatment.
6. People who are allergic to this product should not use it.
7. It is forbidden to take the medicine when its properties change.
8. Children must be used under adult supervision.
9. Please keep this medicine out of reach of children.
10. If you are taking other medicines, please consult your physician or pharmacist before using this product.
Storage: Sealed and kept in a cool place.
Packing: 1cm*1.3cm*5 pieces*4 bags/box.
Validity period: 36 months
Approval number: National Medicine Zhunzi Z20026083
Company Name: Beijing Zizhu Pharmaceutical Co., Ltd.
Προβολή όλων των λεπτομερειών