Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 3

Herbal Supplement Wu Ji Bai Feng Wan / Wuji Baifeng Wan / Wu Ji Bai Feng Pills / Wuji Baifeng Pills / Tongren Wuji Baifeng Wan / Tong Ren Tang Wu Ji Bai Feng Wan

Herbal Supplement Wu Ji Bai Feng Wan / Wuji Baifeng Wan / Wu Ji Bai Feng Pills / Wuji Baifeng Pills / Tongren Wuji Baifeng Wan / Tong Ren Tang Wu Ji Bai Feng Wan

Κανονική τιμή $59.20 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $59.20 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Options

Natural Herbal Tongren Wuji Baifeng Wan for dysmenorrhea,irregular menstruation lower abdomen cold pain. Wu Ji Bai Feng Wan.

NAMES
同仁乌鸡白凤丸
Wu Ji Bai Feng Wan
Wuji Baifeng Wan
Wu Ji Bai Feng Pills
Wuji Baifeng Pills
Tongren Wuji Baifeng Wan
Tong Ren Tang Wu Ji Bai Feng Wan

FUNCTION and INDICATIONS
Blood and qi deficiency results in dysmenorrhea,irregular menstruation,lower abdomen cold pain,fatigue,soreness and weakness of waist and knees.

Traditional Chinese Medicine Functions
Benefiting qi and nourishing blood,regulating menstruation and arrest leucorrhea.

INGREDIENTS
Silky fowl(remove feather,claw and Viscera),Panax ginseng C. A. Mey.,White Peony Root , Radix Salviae Miltiorrhiae,Vinegar prepared Nutgrass Galingale Rhizome,Chinese Angelica Root Radix Angelicae Sinensis,Oyster Shell,Deerhorn,Egg Capsule of Mantid Otheca Mantidis,Liquorice Root,Sweet Wormwood Herb ,Cochinchinese Asparagus Root ,Prepared Radix Rehmanniae,Rehmannia glutinosa Libosch,Szechwan Lovage Rhizome ,Milkvetch Root ,Stellaria dichotoma L. var.lanceolata Bge, Fried Gordon Euryale Seed,Common Yam.Excipient:Honey.

DESCPRIPTION
This product is dark brown to black honey pill; sweet, slightly bitter taste.

SPECIFICATION AND PACKAGE
9g*10 pills/box.

USAGE AND DOSAGE
For oral use after meals with warm shaoxing wine or water, 1 pill twice daily.

REFERENCES

ADVERSE REACTION
Uncertainty.

CONTRAINDICATIONS
Contraindicated in pregnancy.

Warning
1.Avoid raw or cold food during taking this product.
2.Should not drink tea or eat radish, veratrum,Trogopterus Dung, acacia or its preparation during medication.
3.Patietnts with cold should not take this medicine
4.Patients with menorrhagia should not take this medicine,leucorrhea quantity and smelly patietns should go to the hospital.
5.Menstruation normal, sudden appear small amount of menstruation, or delayed, or irregular vaginal bleeding should go to the hospital.
6. In accordance with the usage,long term use should be taken under the guidance of physician.
7.Two weeks without any remission,or symptems aggravated,appeared new serious symptems, should go to hospital.
8. Hypersensitivity to this product should stop using,allergic constitution with caution.
9. Do not use this product if the property changed.
10. Keep out of reach of children.
11. If you are using other drugs, please consult your doctor before using this product.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
48 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z11020091.

Manufactured
BEIJING TONG REN TANG LIMITED COMPANY
TONG REN TANG PHARMACEUTICAL FACTORY.

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children.This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Προβολή όλων των λεπτομερειών