Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 5

Natural Herbal Kun Bao Wan / Kun Bao Pills / Kunbao Wan / Kunbao Pills

Natural Herbal Kun Bao Wan / Kun Bao Pills / Kunbao Wan / Kunbao Pills

Κανονική τιμή $59.20 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $59.20 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Options

Natural Herbal Kun Bao Pills for menstrual disorders hot flashes sweating irritability. Kun Bao Wan.

坤宝丸
Kun Bao Wan
Kun Bao Pills
Kunbao Wan
Kunbao Pills

FUNCTION and INDICATIONS
For women menopause,liver and kidney yin deficiency results in menstrual disorders,hot flashes and sweating,insomnia and forgetfulness,irritability,dizziness,tinnitus,dry throat, always thirst,soreness limbs,joints pain.

Traditional Chinese Medicine Functions
Nourishing liver and kidney,tranquilizing and allaying excitement,nourishing blood and dredging collaterals.

INGREDIENTS
Glossy Privet Fruit,Eclipta prostrata L,White Peony Root,Suberect Spatholobus ,Rehmannia Root,Concha Margaratiferae,Baical Skullcap Root,Rhizoma Anemarrhenae Aspheloidis,Dodder Seed,Tortoise Shell (Processed with vinegar),Barbary Wolfberry Fruit,Chinese Angelica Root,Suberect Spatholobus,Concha Margaritifera Usta,Dendrobium,Chrysanthemun Flower,Yerbadetajo Herb,Mulberry Leaf,Blackend Srallowwort Root,Rhizoma Anemarrhenae,Baical Skullcap Root.Excipient:Honey.

DESCPRIPTION
Brown honey pills,sweet,light bitter taste.

SPECIFICATION AND PACKAGE
50 pills*10 sachets/box.

USAGE AND DOSAGE
For oral use after meals,50 pills(1 sachet) twice daily.

REFERENCES

ADVERSE REACTION
Uncertainty.

CONTRAINDICATIONS
Contraindicated in pregnancy.

Warning
1. Avoid spicy and greasy food during taking this product.
2.Kidney Yang deficiency symptoms obvious patietns,such as cold limbs,diarrhea,face edema should not be taken;
3. Menstrual disorders, should be taken under the guidance of the physician;
It’s not appropriate to take nourishing chinese medicine wihte taking medicine.
4. In accordance with the usage and dosage,long term use should be taken under the guidance of physician.
5.Four weeks without any remission,or symptems aggravated,appeared new serious symptems, should go to hospital.
6.Patients with cold shouldn’t take.
7.Hypersensitivity to this product should stop using,allergic constitution with caution.
8. Do not use this product if the property changed.
9. Keep out of reach of children.
10. If you are using other drugs, please consult your doctor before using this product.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

PHARMACOLOGIC ACTION
Mainly to improve microcirculation, enhance immunity and regulate plant functions and so on.
1. Improve microcirculation: climacteric syndrome patients taking this product, their microcirculation, blood flow velocity and erythrocyte aggregation were significantly improved.
2. Immune enhancement: quantitative analysis of serum immunoglobulin in 20 cases of climacteric syndrome patients, the results show that kunbao pill can significantly improve the body's humoral immune function.
3. Other: autonomic function tests show that menopausal syndrome patients after taking,the autonomic dysfunction and sympathetic hyperactivity result in abnormal ECG can return to normal, indicating that the product have the effect of regulating the body's autonomic.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
24 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z11020185.

Manufactured
BEIJING TONG REN TANG LIMITED COMPANY
TONG REN TANG PHARMACEUTICAL FACTORY.

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children.This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Προβολή όλων των λεπτομερειών