Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 5

Herbal Supplememt Xiaokeling Pian / Xiaokeling Tablets / Xiao Ke Ling Pian / Xiao Ke Ling Tablets

Herbal Supplememt Xiaokeling Pian / Xiaokeling Tablets / Xiao Ke Ling Pian / Xiao Ke Ling Tablets

Κανονική τιμή $46.29 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $46.29 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Options

Natural Herbal Xiaokeling Pian or Xiaokeling Tablets for adult non-insulin dependent diabetes Medium diabetes. Traditional Chinese Medicine. Xiao Ke Ling Pian.

NAMES

Xiaokeling Pian

Xiaokeling Tablets

Xiao Ke Ling Pian

Xiao Ke Ling Tablets

消渴灵片

FUNCTION and INDICATIONS
For qi and yin deficiency caused Xiao Ke Symptems: Polydipsia,eat much,polyuria, weight loss, shortness of breath,indicate for adult non-insulin dependent diabetes, type 2 diabetes, Medium diabetes midsize with the above mentioned symtoms.

Traditional Chinese Medicine Functions
Nourishing qi and yin,clearing away heat,engender liquid and allay thirst,reduce blood glucose

INGREDIENTS
Rehmannia Root Radix ,Rehmanniae Chinese Magnolivine Fruit Fructus ,Schisandrae,Dwarf Lilyturf Tuber Raidix ,Ophiopogonis,Tree peony Bark Cortex ,Moutan,Milkvetch Root Radix,Astragali,Golden Thread Rhizoma Coptidis,Indian ,Bread Poria,Red Ginseng Radix Ginseng,Rubra,Snakegourd Root Radix,Trichosanthis,Gypsum Gypsum Fibrosum,Barbary Wolfberry Fruit Fructus Lycii .

DESCPRIPTION
This product is brown tablets,sweet,light bitter taste.

SPECIFICATION AND PACKAGE
0.36g*100 tablets/box.

USAGE AND DOSAGE
For oral use,8 tablets thrice daily.

REFERENCES

ADVERSE REACTION
Uncertainty.

CONTRAINDICATIONS
Contraindicated in pregnancy,avoid spicy food.

Warning
1. Avoid spicy food during taking this product.
2. Hypersensitivity to this product should stop using£¬allergic constitution with caution.
3. Do not use this product if the property changed.
4. Keep out of reach of children.
5. If you are using other drugs, please consult your doctor before using this product.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

PHARMACOLOGIC ACTION
Have the function of reducing blood sugar and blood lipid, protection of islet cells and so on.
1. reducing blood sugar and blood lipid: Xiaokeling Pian on experimental hyperglycemia, hyperlipidemic rabbits have the function of reducing its content in the serum, and can improve the conjunctival microcirculation.
2. Protect islet cells: Xiao Ke ling Pian on diabetic hyperglycemia mice, can improve the body's insulin status, have a protective effect to ¦Â-islet cells and promote ¦Â-cell repair and regeneration, and promote ¦Â-cell insulin released, the treatment and prevention of diabetes effect.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
36 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z53020414.

Manufactured:
YUN NAN BAI YAO PHARMACEUTICALS CO.,LTD

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children.
This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Προβολή όλων των λεπτομερειών