Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 5

999 Pi Yan Ping Kangsuan Momisong Ningjiao for eczema dermatitis. Mometasont Furoate Gel.

999 Pi Yan Ping Kangsuan Momisong Ningjiao for eczema dermatitis. Mometasont Furoate Gel.

Κανονική τιμή $49.90 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $49.90 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Options

Mometasont Furoate Gel
Kangsuan Momisong Ningjiao
999 Pi Yan Ping
Sanjiu Piyanping
San Jiu Pi Yan Ping
Kang Suan Mo Mi Song Ning Jiao

FUNCTION and INDICATIONS
For eczema, neurodermatitis, atopic dermatitis and pruritus.

INGREDIENTS
Each gram of this product contains 1 mg of mometasone furoate as the main ingredient. The auxiliary materials are: carbomer, triethanolamine, medicinal ethanol, glycerin, preservatives
(hydroxyphenethyl), and purified water.

DESCPRIPTION
This product is milky white translucent gel.

Action category
This product is a non-prescription drug for dermatology.

Pharmacology and Toxicology
This product is a topical glucocorticoid, which has anti-inflammatory, anti-allergic, antipruritic and reducing exudation effects.

SPECIFICATION AND PACKAGE
10g/box.

USAGE AND DOSAGE
Topical external use. Take an appropriate amount of this product and apply it to the affected area once a day.

REFERENCES

ADVERSE REACTION
1.Local adverse reactions such as burning, itching, tingling and skin atrophy are rare when using this product.
2.The long-term use of a large number of corticosteroids can cause irritation, skin atrophy, hirsutism, peridermatitis, skin infiltration, secondary infection, and skin pigmentation.

CONTRAINDICATIONS
Those who are allergic to any component of this product are prohibited.

Warning
1. Avoid contact with eyes and other mucous membranes (such as mouth, nose, etc.).
2. Pregnant women, lactating women, athletes should be used with caution.
3. It should not be used in a large area and for a long time, otherwise it is easy to get dependent dermatitis.
4. If there is a burning sensation, redness or swelling in the application area, stop use it, and the area should be washed. If necessary, consult a physician.
5. If you have a bacterial or fungal infection, please consult your physician.
6. Athletes use with caution.
7. Children shouldnot use it.
8.Hypersensitivity to this product should stop using,allergic constitution with caution.
9.Do not use this product if the property changed.
10.Children should take under the supervision of adult.
11.Keep out of reach of children.
12.If you are using other drugs, please consult your doctor before using this product.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

PHARMACOLOGIC ACTION

STORAGE
Store tightly below 25 ° C.

PERIOD OF VALIDITY
24 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:H20080010.

Manufactured
PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children.This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.We highly recommend that you consult
with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.
Προβολή όλων των λεπτομερειών