Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 5

200 Pills*5 boxes/Package. Xiangsha Liujun Wan for dyspepsia indigestion or abdominal distension. Xiang Sha Liu Jun Wan. 香砂六君丸

200 Pills*5 boxes/Package. Xiangsha Liujun Wan for dyspepsia indigestion or abdominal distension. Xiang Sha Liu Jun Wan. 香砂六君丸

Κανονική τιμή $39.08 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $39.08 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

200 Pills*5 boxes/Package. Xiangsha Liujun Wan for dyspepsia indigestion or abdominal distension

Xiangsha Liujun Wan
Xiang Sha Liu Jun Wan
Xiangshaliujun Pills

FUNCTION and INDICATIONS
For spleen deficiency and qi stagnation,dyspepsia,indigestion,belching and loss of appitite, abdominal distension,diarrhea.

Traditional Chinese Medicine Functions
Replenishing qi to invigorate the spleen,harmonizing stomach.

INGREDIENTS
Cucklandia Root,Villous Amomum Fruit,Tangshen Root,Largehead Atractylodes Rhizome,Indian Bread,Liquorice Root,Dried Tangerine Peel,Prepared Pinellia Tuber, Fresh Ginger,Chinese Date.Excipients are: starch, dextrin, talcum powder.

DESCPRIPTION
This product is brown concentrated pellet;slightly fragrant, the taste is slightly sweet and spicy.

SPECIFICATION AND PACKAGE
200 Pills/box, Each 8 pills is equivalent to 3 grams of the original herb.

USAGE AND DOSAGE
For oral use after meals,12 pills thrice daily or by medical ordor.

REFERENCES

ADVERSE REACTION
Uncertainty.

CONTRAINDICATIONS
Contraindicated in pregnancy.

Warning
1.Avoid cold, greasy food during taking this product.
2.It¡¯s not suitable for patients with dry mouth, tongue dry, constipation.
3.It doesn¡¯t apply to acute gastroenteritis, mainly manifested as nausea, vomiting, frequent stools and diarrhea, abdominal pain.
4.Children usage, please consult a physician or pharmacist.
5.Three days without any remission,or symptems aggravated,appeared new serious symptems, should go to hospital.
6.Hypersensitivity to this product should stop using£¬allergic constitution with caution.
7.Do not use this product if the property changed.
8.Children should take under the supervision of adult.
9.Keep out of reach of children.
10.If you are using other drugs, please consult your doctor before using this product.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
24 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z34020134.

Manufactured
WUHU ZHANGHENGCHUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children.This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Yaya's Chinese Traditional Store:
At First, you just want to take a try. Eventually you find out that it is easier than you think. Some perplexing and weird diseases are easily cured by using 100% Herbal Supplements(Traditional Chinese Medicine) without side effect. 

Προβολή όλων των λεπτομερειών