Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 3

Herbal Supplement Ma Ying Long Haemorrhoids Cream / Ma Ying Long She Xiang Zhi Chuang Gao / Mayinglong Shexiang Zhichuang Gao / Mayinglong Shexiang Zhichuang Ointment / Mayinglong Musk Hemorrhoids Ointment

Herbal Supplement Ma Ying Long Haemorrhoids Cream / Ma Ying Long She Xiang Zhi Chuang Gao / Mayinglong Shexiang Zhichuang Gao / Mayinglong Shexiang Zhichuang Ointment / Mayinglong Musk Hemorrhoids Ointment

Κανονική τιμή $42.00 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $42.00 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Options

Natural Herbal Mayinglong Musk Hemorrhoids Ointment  for external hemorrhoids,anal fissure due to heat-dampness accumulation.

Ma Ying Long Haemorrhoids Cream
Ma Ying Long She Xiang Zhi Chuang Gao
Mayinglong Shexiang Zhichuang Gao
Mayinglong Shexiang Zhichuang Ointment

Mayinglong Musk Hemorrhoids Ointment 

FUNCTION and INDICATIONS
For hemorrhoids,external hemorrhoids,anal fissure due to heat-dampness blocked,symptems: hematochezia,falling and bulge feeling;also used for anal eczema .

Traditional Chinese Medicine Functions
Clearing heat toxicity and drying dampness, promoting blood circulation and relieve swelling, eliminating slough and promote the growth of flesh tissue.

INGREDIENTS
Artificial musk,Calculus bovis factitius,Pearl,Calcining powder,Borax,Borneol,Amber.Axcessory:Yellow vaseline,Wool grease,Dimethyl sulfoxide.

DESCPRIPTION
This product is light gray or pink ointment; fragrance, cool feeling.

SPECIFICATION AND PACKAGE
20g/piece.1 piece/box.

USAGE AND DOSAGE
For external use after meals,2 times / d, morning and evening, wash anus before use. For hemorrhoids and anal fissure, the ointment can be directly applied to the affected area; for
internal hemorrhoids, mixed hemorrhoids, the syringe set in the mouth of the ointment tube, tighten,put the injector into the anus, squeeze into proper dosage ointment, abandon the syringe.

ADVERSE REACTION
Uncertainty.

CONTRAINDICATIONS
Uncertainty.

Warning
1.External use only,avoid oral.
2.Wash hands after medication, do not touch the eyes, mouth and other mucosal Department.
3.Avoid tobacco,alcohol, and spicy, greasy, irritating food.
4.Keep the stool smooth.
5.Pregnant women with caution or follow the doctor’s advice. Children, lactating women, the elderly and weak patietns should be used under the guidance of a physician.
6.Hemorrhoids bleeding or unexplained bleeding in the blood should go to the hospital.
7.Three days without any remission,or symptems aggravated,appeared new serious symptems,should go to hospital.
8. Hypersensitivity to this product should stop using,allergic constitution with caution.
9.Do not use this product if the property changed.
10. Children should take under the supervision of adult.
11.Keep out of reach of children.
12.If you are using other drugs, please consult your doctor before using this product.
13.Athlete with caution.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
36 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z42021920.

Manufactured
MAYINGLONG PHARMACEUTICALS CO.,LTD

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children.This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.We highly recommend that you consult
with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Προβολή όλων των λεπτομερειών