Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 7

Herbal Supplement Kuntai Jiaonang / Kun Tai Jiao Nang / Kuntai Capsule / Kun Tai Capsule

Herbal Supplement Kuntai Jiaonang / Kun Tai Jiao Nang / Kuntai Capsule / Kun Tai Capsule

Κανονική τιμή $62.00 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $62.00 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Options

Natural Herbal Kuntai Jiaonang for menopause with upset and insomnia. Kuntai Capsule.

NAMES
坤泰胶囊
Kuntai Jiaonang
Kun Tai Jiao Nang
Kuntai Capsule
Kun Tai Capsule

FUNCTION and INDICATIONS
For the symptoms before and after menopause,due to fire excess from yin deficiency, the symptoms are hot flashes and red face,spontaneous sweating,night sweats, upset, insomnia, dreamness, dizziness, tinnitus,soreness and weakness of waist and knees,feverishness in palms and soles; women with ovarian function decline menopausal syndrome see the above performance.

Traditional Chinese Medicine Functions
Nourishing yin and clearing away heat and calming the nerves.

INGREDIENTS
Prepared Rehmannia Root,Coptis chinensis Golden Thread,White Peony Root,Baical Skullcap Root,Donkey-Hide Gelatin,Indian.

DESCPRIPTION
This product is capsule, the content is yellow-brown or tan powder; bitter taste.

SPECIFICATION AND PACKAGE
0.5g*24 capsules/box.

USAGE AND DOSAGE
For oral use before meals, 4 capsules at a time, 3 times a day, 2 to 4 weeks for a course of treatment, or as directed by your doctor.

REFERENCES

ADVERSE REACTION
Occasionally, after taking the medicine,bloating, stomachache, can be changed to take the medicine after the meals or stop medication.

CONTRAINDICATIONS
Contraindicated in yang deficiency constitution.

Warning
1.Avoid spicy, greasy food during taking this product.
2.It’s not appropriate to take medicine for cold wihle taking this product.
3.Patients with heart diseases, liver disease, kidney disease and spleen and stomach weakness shall take medicine under guidance of physician.
4.Two weeks without any remission,or symptems aggravated,appeared new serious symptems, should go to hospital.
5.In accordance with the usage and dosage, If take it too much or take it for a long time, should be taken under the guidance of physician.
6.Adverse reactions occur during the medication, and should be discontinued and consulted with your doctor.
7.Hypersensitivity to this product should stop using,allergic constitution with caution.
8.Do not use this product if the property changed.
9.Children should take under the supervision of adult.
10.Keep out of reach of children.
11.If you are using other drugs, please consult your doctor before using this product.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

PHARMACOLOGIC ACTION
Experimental results: Kuntai Capsule has the effect of increasing the wet weight of uterus in young mice and increasing the vaginal cell maturation index. It has a significant effect on the serum CAMP level in Yin deficiency mice, and provides a scientific basis for correcting the "deficiency syndrome". The results of pharmacodynamic experiments showed that Kuntai capsule can promote the increase of E2 level in animals, and decrease the levels of FSH and LH, which can significantly increase the weight of female non-ovarian mice.
After treatment, the nail fold micro-ring improved significantly, suggesting that Kuntai Capsule has improved ovarian function and regulates various hormone levels represented by E2. This product can also prolong the sleep time of sodium pentobarbital in mice, inhibit the secretion of rat foot sweat caused by pilocarpine to a certain extent, prolong the hypoxia survival time and swimming exhaustion time of mice, and fight cyclophosphamide. It caused the humoral immune function of mice to be low, and the anti-cortisone inhibited the phagocytosis of RES in mice. The results showed that Kuntai Capsule has the effect of enhancing immune function in patients with "deficiency syndrome", and also has the effects of improving sleep quality, inhibiting secretion of sweat glands and enhancing physical strength.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
24 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z20000083.

Manufactured
GUIYANG XINTIANDI PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children.This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Προβολή όλων των λεπτομερειών