Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 5

30 capsules*5 boxes/Package. Naoluotong Jiaonang for cerebral thrombosis cerebral arteriosclerosis. Nao Luo Tong Jiao Nang. Nao Luo Tong Capsule.

30 capsules*5 boxes/Package. Naoluotong Jiaonang for cerebral thrombosis cerebral arteriosclerosis. Nao Luo Tong Jiao Nang. Nao Luo Tong Capsule.

Κανονική τιμή $39.90 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $39.90 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Nao Luo Tong Jiao Nang

Naoluotong Jiaonang
Nao Luo Tong Capsule
Naoluotong Capsule

FUNCTION and INDICATIONS
Expansion of blood vessels, increase cerebral blood flow,for cerebral thrombosis, cerebral arteriosclerosis, stroke sequelae and other cerebrovascular diseases,for qi deficiency and blood stasis results in headache, dizziness,hemiplegia,limb numbness,mental fatigue.

Traditional Chinese Medicine Functions
Invigorating qi and promoting blood circulation,clearing and activating the meridians and collaterals.

INGREDIENTS
Salvia miltiorrhiza extract,tolperisone hydrochloride,Rhizoma ligustici wallichi extract,Methyl Hesperidine,Astragalus extract,Vitamin B7.

DESCPRIPTION
This product is capsule,grey brown powder inside;taste spicy..

SPECIFICATION AND PACKAGE
0.5g*30 capsules/box.

USAGE AND DOSAGE
For oral use after meals,1-2 capsules thrice daily or by medical ordor.

ADVERSE REACTION
When kidney function is normal,Vitamin B6 doesn¡¯t produce toxicity. Rare allergic reaction.If the daily dosage 200mg, lasting more than 31 days, it may induce dependence syndromes.

CONTRAINDICATIONS
1.Pregnant women use a large dosage of vitamin B6,may induce neonatal vitamin B6-dependent syndrome.
2.Toxoporidin hydrochloride allergy patients shouldnot use.
3.Myasthenia gravis patients shouldn¡¯t use.

Warning
This product is a compound preparation of Chinese and Western medicine, in view of the lack of sufficient clinical data to confirm the compound preparation can reduce or eliminate the adverse effects of chemicals or other items that should be noted, it lists the relevant chemicals contained in the content, To remind doctors and patients to pay attention when using this product.
2.The drug contains Tolperisone hydrochloride. Tolperisone hydrochloride has the effect of dilated blood vessels and central muscle relaxation.Use along hydrochloride treatment of adult cerebral arteriosclerosis and cerebrovascular sequelae of the total daily dose not exceed 300mg. Tolperisone hydrochloride adverse reactions: a small number of patients after use may appear a transient loss of appetite, abdominal pain, dizziness, drowsiness, facial flushing, limbs pain,lower limb weakness, fatigue, etc., generally not serious, 1 to 2 days will disappear after drug withdrawal.
3.The drug contains vitamin B.
1) adverse reactions of vitamin B6: daily 200mg for 30 days, has been reported to produce vitamin B6-dependent syndrome; daily use of 2 ~ 6g, for several months, can induce severe neurological abnormalities, progressive Unstable gait numbness, hands not flexible, ease after drug withdrawal, but still weak. It has been reported that oral administration of vitamin B6 can produce constipation, lethargy, loss of appetite; vitamin B6 can make acne vulgaris or acne rash erosion.
(2) Vitamin B6 affect the efficacy of levodopa treatment of Parkinson's disease, but no influence on the efficacy of carbidopa.
(3) interference of vitamin B6 on diagnosis: urinary bile original test was false positive.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

PHARMACOLOGIC ACTION
For cerebral arteriosclerosis, acute cerebrovascular disease sequelae have the exact effect; Methyl hesperidin can enhance capillary resistance, the normalization of capillary permeability and prevent atherosclerosis; Chuanxiong, Salvia are commonly used traditional Chinese medicine,has the effect of promoting blood circulation,dilation of blood vessels, increase coronary blood flow and reduce brain oxygen consumption and other effects; Astragalus benefiting qi and yang medicine, but also has the effect of dilation of blood vessels, increase cerebral blood flow, improve cerebral blood supply, with vitamin B6,could Improve and enhance the effect.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
24 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z44020002.

Manufactured
GUANGZHOU BAIYUNSHAN GUANGHUA PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children.This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Yaya's Chinese Traditional Store:
At First, you just want to take a try. Eventually you find out that it is easier than you think. Some perplexing and weird diseases are easily cured by using 100% Herbal Supplements(Traditional Chinese Medicine) without side effect.

Προβολή όλων των λεπτομερειών