Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 6

30 tablets*5 boxes/Package. Shiduqing Pian for skin pruritus due to blood-deficiency and dapness-heat. Shi Du Qing Pian. 湿毒清片

30 tablets*5 boxes/Package. Shiduqing Pian for skin pruritus due to blood-deficiency and dapness-heat. Shi Du Qing Pian. 湿毒清片

Κανονική τιμή $39.77 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $39.77 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

30 tablets*5 boxes/Package. Shiduqing Pian for skin pruritus due to blood-deficiency and dapness-heat

Shiduqing Pian
Shi Du Qing Pian
Shiduqing Tablets
Shi Du Qing Tablets

FUNCTION and INDICATIONS
It is used for skin pruritus due to blood-deficiency and dapness-heat acculated in skin syndrome.

Traditional Chinese Medicine Functions
Enriching the blood and moistening dryness,removing dampness and relieving internal heat,dispelling wind and arresting itching.

INGREDIENTS
Rehmannia Root,Chinese Angelica Root,Root Radix,Cicada Slough, Lightyellow Sophora Root,Densefruit Pittany Root-Bark,Liquorice Root,Baical Skullcap Root,Glabrous Greenbrier Rhizome.

DESCPRIPTION
This product is film-coated tablet. After removing the film coat, it is brownish-yellow to tan; the gas is slight and the taste is slightly bitter.

SPECIFICATION AND PACKAGE
0.3g*30 tablets/box.

USAGE AND DOSAGE
For oral use after meals,3-4 tablets thrice daily or by medical ordor.

REFERENCES

ADVERSE REACTION
Uncertainty.

CONTRAINDICATIONS
Contraindicated in pregnancy.

Warning
1.Avoid alcohol and tobacco and spicy,cold, greasy food during taking this product.
2.It¡¯s not appropriate to take nourishing warm or heat property chinese medicine wihle taking medicine.
3.Children,elderly,lactation women patients should be taken under the guidance of physician
4.Patients with diabetes, liver disease, kidney disease,tumours and other severe chronic diseases shall take medicine under guidance of physician.
5.The affected area should not be washed with hot water.
6.Six days without any remission,should go to hospital.
7.Hypersensitivity to this product should stop using£¬allergic constitution with caution.
8.Do not use this product if the property changed.
9.Children should take under the supervision of adult.
10.Keep out of reach of children.
11.If you are using other drugs, please consult your doctor before using this product.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

PHARMACOLOGIC ACTION
Relieving Itching effect. It can counteract the itching caused by dextran in mice and increase the itching threshold of histamine to pruritus in guinea pig skin.

Anti-allergic effect. It can prevent guinea pig non-immunological contact urticaria caused by dimethyl sulfoxide; it has significant inhibitory effect on passive skin allergic reaction in rats;

Anti-inflammatory effect. It can inhibit the increase of capillary permeability of rat induced by histamine; obviously eliminate the swelling of mouse ear caused by croton oil.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
24 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z20050218.

Manufactured
GUANGZHOU NUOJIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children.This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Yaya's Chinese Traditional Store:
At First, you just want to take a try. Eventually you find out that it is easier than you think. Some perplexing and weird diseases are easily cured by using 100% Herbal Supplements(Traditional Chinese Medicine) without side effect.

Προβολή όλων των λεπτομερειών