Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 8

Herbal Supplement Renshen Guipi Wan / Ren Shen Gui Pi Wan / Renshen Guipi Pill / Ren Shen Gui Pi Pill / Renshenguipi Wan

Herbal Supplement Renshen Guipi Wan / Ren Shen Gui Pi Wan / Renshen Guipi Pill / Ren Shen Gui Pi Pill / Renshenguipi Wan

Κανονική τιμή $52.00 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $52.00 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Options

Ren Shen Gui Pi Wan for insomnia amnesia due to heart and spleen deficiency. Renshen Guipi Wan

Renshen Guipi Wan
Ren Shen Gui Pi Wan
Renshen Guipi Pill
Ren Shen Gui Pi Pill
人参归脾丸 同仁堂
Renshenguipi Wan

FUNCTION and INDICATIONS
For palpitation,insomnia,amnesia,forgetfulness, eating less ,body tired, pale complexion due to heart and spleen energy deficiency, lack of qi and blood and blood in the stool, uterine bleeding, vaginal symptoms due to spleen failing to manage blood.

Traditional Chinese Medicine Functions
Replenish qi and enrich the blood,invigorating spleen and nourishing heart.

INGREDIENTS
Ginseng Root,Rhizoma Atractylodis Macrocephalae,Indian Bread,honey prepared Liquorice Root,Milkvetch Root honey prepared,Chinese Angelica Root,Common Aucklandia Root,Polygala tenuifolia(Removed heart honey prepared),Langan Aril Arillus Longan,Spine Date Seed.

DESCPRIPTION
This product is brown water pill; slightly fragrant, bitter taste.

SPECIFICATION AND PACKAGE

0.1g*300 pills/box.
USAGE AND DOSAGE

For oral use after meals,60 pills(6g) twice daily or by medical ordor..
REFERENCES

ADVERSE REACTION
Uncertainty.

CONTRAINDICATIONS
Uncertainty.

Warning
It¡¯s not appropriate to take wihte cold and fever.
Should not drink tea and eat radish, so as not to affect the efficacy.
When taking the drug should not take Veratrum nigrum,Trogopterus Dung, Chinese honey locust or its preparation at the same time.
4.Hypertensive patients or if you are using other drugs, please consult your doctor before using this product.
5.This product should be taken before meals or while eating.
6.Two weeks without any remission,or symptems aggravated,appeared new serious symptems, should go to hospital.
7. In accordance with the usage and dosage, children, elderly should be taken under the guidance of physician.
8.This product Warming and nourishing qi and blood, if patients with heat of evil inside,yin deficiency, pulse fast and excessive accumuation of phlegm dampness shouldn¡¯t take.
9. Hypersensitivity to this product should stop using£¬allergic constitution with caution.
10. Do not use this product if the property changed.
11. Children should take under the supervision of adult.
12. Keep out of reach of children.
13. If you are using other drugs, please consult your doctor before using this product.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

PHARMACOLOGIC ACTION
With anti-shock, activation of cholinergic nerve function, improve learning and memory, regulate central nervous system function.
1. Anti-shock: ginseng has obvious anti-shock effect, especially for hemorrhagic shock, acute toxic shock significantly. Tong Ren Tang Renshen Guipi Pill 10g / kg intragastric administration anti-mouse scalded shock effect; 5g / kg intravenous injection on the rabbit during the shock of blood pressure, bowel, breathing, blood sugar have a certain good effect.
2. To improve learning and memory ability: Tong Ren Tang Renshen Guipi Pill improve alcohol-induced memory disorders ; memory impairment caused by electrical injury can be improved; for memory impairment caused by electrical injury also have improved effects.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
48 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z11020105.

Manufactured
BEIJING TONG REN TANG LIMITED COMPANY
TONG REN TANG PHARMACEUTICAL FACTORY.

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children.This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Προβολή όλων των λεπτομερειών