Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 5

36 capsules*5 boxes. Buchang Naoxintong Capsule cure meridian stroke and hemiplegia chinese Herbspy. Bu Chang Nao Xin Tong Jiao Nang.

36 capsules*5 boxes. Buchang Naoxintong Capsule cure meridian stroke and hemiplegia chinese Herbspy. Bu Chang Nao Xin Tong Jiao Nang.

Κανονική τιμή $59.90 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $59.90 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
36 capsules*5 boxes/Package. Buchang Naoxintong Capsule cure meridian stroke and hemiplegia chinese Herbspy. Nao Xin Tong Capsule. Bu Chang Nao Xin Tong Jiao Nang

Nao Xin Tong Capsule
Naoxintong Capsule
Naoxintong Jiaonang
Buchang Naoxintong Capsule
Bu Chang Nao Xin Tong Jiao Nang
Bu Chang Nao Xin Tong Capsule

FUNCTION and INDICATIONS
For qi and blood deficiency and stagnation,artories and veims stasis caused meridian stroke,hemiplegia, limbs numbness,facial paralysis, stiff tongue and impeded speech and chest pain,chest tightness,palpitations,shortness of breath;cerebral infarction,coronary heart disease ,angina belong to above symptoms.

Traditional Chinese Medicine Functions
Strengthing qi and promoting blood circulation,removing blood stasis and dredge collateral

INGREDIENTS
Milkvetch Root Radix Astragali,Red Peony Root Radix Paeoniae Rubra,Chinese Angelica Root Radix Angelicae Sinensis,Szechwan Lovage Rhizome Rhizoma Chuanxiong,Peach Seed Semen Persicae,Safflower Flos Carthami,Frankincense Olibanum,Myrrh Myrrha,Suberect
Spatholobus Caulis Spatholobi,,Twotoothed Achyranthes Root Radix Acanthopanacis Bidentatae,Cassia Twig Ramulus Cinnamomi,Cinnamomum cassia Presl,Mulberry Twig Ramulus Mori,Earthworm Pheretima,Leech Hirudo,Scorpion Scorpio.

DESCPRIPTION
Capsules.

SPECIFICATION AND PACKAGE
0.4g*36 capsules

USAGE AND DOSAGE
For oral use ,1 hour after meals,2-4 capsules,thrice daily or by medical ordor.

REFERENCES

ADVERSE REACTION
Uncertainty.

CONTRAINDICATIONS
Contraindicated in pregnancy.

Warning
1.Patients with gastric diseases should take after medication.
2. Keep out of reach of children.
3. If you are using other drugs, please consult your doctor before using this product.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug
interactions,details please consult your physician or pharmacist.

PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY
The results showed that Naoxintong Capsule had a significant effect on the high blood perfusion, low shear viscosity, reduced viscosity and platelet adhesion rate in the model of "blood stasis". It could inhibit ADP-induced platelet aggregation and inhibit thrombosis, There is a certain dose-effect relationship; can significantly increase cerebral blood flow, significantly reduce cerebrovascular resistance, significantly prolong the clotting time; can increase the dog heart blood supply,improve heart function;reduce serum LDH and CK activity,reduce myocardial infarction range, Nao Xin Tong Capsule with anti-acute myocardial ischemia effect.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
24 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z20025001

Manufactured
SHANXI BUCHUANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children. This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Yaya's Chinese Traditional Store:
At First, you just want to take a try. Eventually you find out that it is easier than you think. Some perplexing and weird diseases are easily cured by using 100% Herbal Supplements(Traditional Chinese Medicine) without side effect.
Προβολή όλων των λεπτομερειών