Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 5

Herbal Supplement Shenshuaining Pian / Shenshuaining Tablets / Shen Shuai Ning Pian / Shen Shuai Ning Tablets

Herbal Supplement Shenshuaining Pian / Shenshuaining Tablets / Shen Shuai Ning Pian / Shen Shuai Ning Tablets

Κανονική τιμή $62.00 USD
Κανονική τιμή $69.99 USD Τιμή έκπτωσης $62.00 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Options

Natural Herbal Traditional Chinese Medicine. Shenshuaining Pian or Shenshuaining Tablets for CKD chronic kidney disease and chronic renal dysfunction.chronic renal failure.

Shenshuaining Pian

Shenshuaining Tablets

Shen Shuai Ning Pian

Shen Shuai Ning Tablets

肾衰宁片

FUNCTION and INDICATIONS
For the treaement of dysfunction of the spleen ,wet muddy and blood stasis,qi and internal organs disorder caused low back pain and tired, pale complexion, nausea and vomiting, loss of appetite, difficult urine, stool viscosity and a variety of causes of chronic renal dysfunction see the above symptoms.

Traditional Chinese Medicine Functions
Replenishing qi to invigorate the spleen,promoting blood circulation to remove blood stasis,eliminating turbidity by purgation.

INGREDIENTS
Heterophylly Falsesatarwort Root Radix Pseudostellariae, Golden Thread Rhizoma Coptidis, Pinellia Tuber Rhizoma Pinelliae, Dried Tangerine Peel Pericarpium Citri Reticulatae, Indian Bread Poria, Rhubarb Radix et Rhizoma Rhei, Root Radix Salviae Miltiorrhiae, Twotoothed Achyranthes Root Radix Acanthopanacis Bidentatae, Safflower Flos Carthami, Liquorice Root Radix Glycyrrhizae.

DESCPRIPTION
Film coated tablet, remove the film ,the yellow to brown inside;odor aroma,bitter taste.

SPECIFICATION AND PACKAGE
0.36g*48 tables/box.

USAGE AND DOSAGE
For oral use,1 hour after meals or 2 hours before hours, 4-6 tablets per time,3-4 times daily,45 days(15-30 boxes) a treatment course..

REFERENCES

ADVERSE REACTION
Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, abdominal distension, increased defecation frequency, rash, itching and so on. There are dizziness, fatigue, palpitations and other case reports..

CONTRAINDICATIONS
Contraindicated in pregnancy and bleeding tendencies patients.

Warning
1. Defecation frequency more than 4 times per day,need reduction, and consult a doctor or pharmacist.
2. Children must be taken under adult care or prescribed.
3. The following circumstances patients with caution: spleen cold and deficiency, . Defecation frequency more than 4 times per day before medication, hyperkalemia, lactation and menstrual women.
4. As the fomula containing Pinellia, according to traditional Chinese medicine theory,with caution with aconitine drugs or compliance.
5. Not recommended with other products which contains rhubarb preparations to use together.
6. Drug preservation should avoid high temperature,direct sunlight.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug
interactions,details please consult your physician or pharmacist.

PHARMACOLOGICAL ACTION
Shenshuaining capsule composition of rhubarb can be clearing away heat and detoxification,removing stasis, rush down and recover effects, and regulating internal organs, delay the progress of steamed kidney failure; safflower, salvia has the effect of promoting blood circulation, can improve renal failure patients with anemia and blood stasis blood deficiency. Heterophylla, licorice, Achyranthes bovine has the effect of benefiting qi and strengthening spleen, nourishing yin and kidney effect.


Shen Shuai Ning capsule to reduce blood BUN, Cr mechanism may be:
(1) Rhubarb through the function of relaxing the bowel to remove toxins from the intestinal tract;
(2) Salvia, safflower and other activities of promoting blood circulation to improve renal blood flow;
(3) The effects of heterophylla and Cordyceps sinensis on the regulation of immune function and the protective effect of renal tubules.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
24 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z20060030

Manufactured
SHANXI DEYUANTANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children. This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Προβολή όλων των λεπτομερειών