Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 4

Herbal Supplement. Brand Foci. Liuwei Dihuang Wan / Liu Wei Di Huang Wan / Liuwei Dihuang Pills / Liu Wei Di Huang Pills / LiuWeiDiHuangWan

Herbal Supplement. Brand Foci. Liuwei Dihuang Wan / Liu Wei Di Huang Wan / Liuwei Dihuang Pills / Liu Wei Di Huang Pills / LiuWeiDiHuangWan

Κανονική τιμή $74.29 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $74.29 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Options

Natural Herbal Foci Liuwei Dihuang Wan for hot flashes or night sweats. Liu Wei Di Huang Wan. Liuwei Dihuang Pills. Herbal Medicine.

NAMES
Liuwei Dihuang Wan
Liu Wei Di Huang Wan
Liuwei Dihuang Pills
Liu Wei Di Huang Pills
LiuWeiDiHuangWan
六味地黄丸

FUNCTION and INDICATIONS
For kidney-yin deficiency,dizziness, tinnitus,soreness and weakness of waist and knees, steaming bone hot flashes, night sweats, nocturnal emission.

Traditional Chinese Medicine Functions
Enriching yin and nourishing kidney.

INGREDIENTS
Prepared Rehmannia Root,Asiatic Cornelian Cherry Fruit Fructus Corni , Tree peony Bark Cortex Moutan, Common Yan Rhizome ,Rhizoma Dioscoreae ,Indian Bread Poria,Alisma orientalis Sam.Juzep.

DESCPRIPTION
This product is brown or bright black concentrated pill; the taste is slightly sweet, sour, slightly bitter.

SPECIFICATION AND PACKAGE
360 pills/box.

USAGE AND DOSAGE
For oral use after meals,8 pills per time,thrice daily or by medical ordor.
Liu Wei Di Huang Wan for the prescription of nourishing tonic fomula, commonly used in liver and kidney yin deficiency caused by various diseases. In recent years, the medical community has achieved good results with this medicine in the treatment of various chronic diseases and difficult diseases.
1, the treatment of diabetes: Liu Wei Di Huang Wan 9 grams, 2-3 times a day, the treatment of light (moderate) type of diabetes has a good effect on serious diabetes.
2, the elimination of nephritis proteinuria: acute nephritis patients, the treatment of edema disappeared, but the urinary protein is still present, Liu Wei Di Huang Wan 6-9 grams,2-3 times daily, 1-2 months could disappear .
3, the treatment of alpha-fetoprotein low concentration continued positive: Liu Wei Di Huang Wan 9 grams, 2 times a day, for six months to a year, can greatly reduce the incidence of liver cancer.
4, the treatment of menopausal syndrome: The disease is often accompanied by flushing, hot flashes, sweating, anxiety, palpitations, impatience, insomnia, memory loss embolism. Each time taking Liu Wei Di Huang Wan 6-9 grams, 2-3 times a day, for 3 months, can significantly improve the above symptoms.
5, Enterorrhea before dawn treatment: Liu Wei Di Huang Wan 10 grams, 3 times a day.
6, the treatment of recurrent aphthous: Liu Wei Di Huang Wan 6-9 grams, 2-3 times a day, the general take 3-5 days can be effective, and less recurrence after healing. Such as recurrence and then the drug is still valid.
7, treatment of periodontal abscess: Liu Wei Di Huang Wan 10 grams, 3 times a day, 3-5 days can reduce the symptoms.
8, the treatment of chronic rhinitis: Liu Wei Di Huang Wan 9 grams, morning and night 1 time each, for 2-3 months, may have significant effect.

REFERENCES

ADVERSE REACTION
Uncertainty

CONTRAINDICATIONS
Uncertainty.

Warning
1. Avoid greasy food during taking this product.
2.Patients with cold should not take.
3. In accordance with the usage and dosage, children, elderly ,feeble and weak patients should be taken under the guidance of physician.
4. In accordance with the usage and dosage, children, elderly ,feeble and weak patients should be taken under the guidance of physician.
5.Four weeks without any remission,or symptems aggravated,appeared new serious symptems, should go to hospital.
6. Hypersensitivity to this product should stop using,allergic constitution with caution.
7. Do not use this product if the property changed.
8. Children should take under the supervision of adult.
9. Keep out of reach of children.
10. If you are using other drugs, please consult your doctor before using this product.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

PHARMACOKINETICS

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
60 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z62020664

Manufactured
BEIJING TONGRENTANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD PHARMACEUTICAL FACTORY

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children. This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Προβολή όλων των λεπτομερειών