Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 3

360 pills*5 boxes/Package.Jin Kui Shen Qi Wan cure edema,soreness weakness of waist and kness.

360 pills*5 boxes/Package.Jin Kui Shen Qi Wan cure edema,soreness weakness of waist and kness.

Κανονική τιμή $46.15 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $46.15 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Jin Kui Shen Qi Wan

Jin Kui Shen Qi Pills

Jinkui Shenqi Wan

Jinkui Shenqi Pills

FUNCTION and INDICATIONS
It is used for kidney yang deficiency results in edema,soreness and weakness of waist and kness,difficult urination,insufficiency with chills,cold limbs.

Traditional Chinese Medicine Functions
Warming up and nourishing kidney yang,switching qi and to diurese.

INGREDIENTS
Rehmannia Root,Common Yan Rhizome Rhizoma Dioscoreae,Asiatic Cornelian Cherry Fruit,Indian Bread,Tree peony Bark,Alisma orientalis Sam.Juzep,Cassia Twig Ramulus Cinnamomi,Aconite (Processed),Twotoothed Achyranthes Root,Plantago Seed.

DESCPRIPTION
Brown to black brown water honey pills,light bitter,sweet and sour taste.

SPECIFICATION AND PACKAGE
0.2g*360 pills/box.

USAGE AND DOSAGE
For oral use after meals,4-5g (20-25 pills) twice daily or by medical ordor.

ADVERSE REACTION
Uncertainty.

CONTRAINDICATIONS
Contraindicated in pregnancy.

Warning
Abstinece during medication,avoid angery,avoid raw or cold food during medication.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
48 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z11020147.

Manufactured
BEIJING TONG REN TANG LIMITED COMPANY
TONG REN TANG PHARMACEUTICAL FACTORY.

REFERENCES
1.Jin Kui Shen Qi Wan can increase superoxide dismutase (SOD), improve pituitary-adrenal function. Anti-free radicals and apoptosis also delay aging, restore energy.
2.To improve lipid metabolism, enhance neurological-humoral mediation,anti-cataracts and other effects.
3.Reduce blood sugar, improve phagocytosis of macrophages,to improve atherosclerosis.
4.To increase male hormones, animal experiments show that Jinkuishenqi pills can increase testosterone levels and increase the number of testicular stromal cells.
5. Increasing immune function, Jinkuishenqi pill can effectively correct the disorder of T lymphocyte subsets and significantly improve its cellular immune function.

New clinical use
1. Treatment of allergic rhinitis
The use of Jinkuishenqi pill treatment of constipation method is: 9 g 2 times a day,30 pills,3 times a day with Qiguanyan Kesou Tanchuan Wan,Continuous medication 1 month for a course of treatment.
2. Cure chronic bronchitis
The use of Jinkuishenqi pill treatment of this type of constipation is: 20 pills thrice daily , continuous medication for half a month for a course of treatment.
3. Treatment of recurrent oral ulcers
The use of Jinkuishenqi pills to treat this type of constipation is: 20 pills thrice daily before meals.
4. Governance stomach and duodenal ulcer
The use of Jinkuishenqi pill treatment of this type of constipation is: 20 pills thrice daily before meals. It should be noted that patients with weak digestive function should not use it for treatment, otherwise there may be loss of appetite, vomiting, diarrhea and other adverse reactions.
5. Cure chronic enteritis
The use of Jinkuishenqi pill treatment of this type of constipation is: 20 pills twice daily before meals.
6. Treatment of constipation
The use of Jinkuishenqi pill treatment of this type of constipation is: 20 pills thrice daily before meals for 15 days for a course of treatment.
7. Treatment of high blood pressure
Jinkuishenqi pill treatment of this type of high blood pressure is: 20 pills twice daily before meals.
8. Angina pectoris
The treatment of angina with this medicine is: 20 pills twice daily before meals.
9. Treatment of chronic arrhythmia.
How to treat such diseases with Jinkuishenqiwan (Concentrated Pill): Take 16 pills thrice daily.
10. Cure male breast development.
Oral, 8 pills 3 times a day. 20 days for a course of treatment. General a course of treatment can be effective.
11. Treatment of benign prostatic hyperplasia
Take Jinguishenqiwan, 18 g thrice daily with warm water. 10 days for a course of treatment. General medication 1-3 courses can be effective.
12.Enuresis
8 pills each time, 3 times a day.
13. Cure infertility
9g twice daily before meals.
14. Treatment of senile vaginitis
Jinkuishenqiwan, 18 grams 3 times a day, with warm water. 7 days for a course of treatment. General 3 courses treatment can be cured.
15. Treatment of senile urinary incontinence
Jinkuishenqi Pill,18g thrice daily. 7 days for a course of treatment. Generally take a course of treatment can receive significant results.
16. Treatment of menopausal syndrome
18g thrice daily (for kidney deficiency patients), with light salt soup or warm rice soup, or warm water .
17 Cure foot pain
The use of this medicine for the treatment of heel pain is: 20 pills 3 times a day for 15 days for a course of treatment.
18. Treatment of chronic low back pain
18g thrice daily before meals,continues take 2-8 weeks.
29. Cataracts
According to clinical statistics of cataract taking this product 60% of patients with visual acuity improved, 20% of patients can maintain the original vision unchanged.
21. Bone ðì (bone tuberculosis)
Use this product orally, 9g 2 times daily.

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.


General Cautions
Keep away from animals and children.This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Προβολή όλων των λεπτομερειών