Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 5

48 capsules*3 boxes. Shendan Sanjie Capsule for primary non-small cell lung cancer and breast tumour. Shen Dan San Jie Jiao Nang

48 capsules*3 boxes. Shendan Sanjie Capsule for primary non-small cell lung cancer and breast tumour. Shen Dan San Jie Jiao Nang

Κανονική τιμή $76.92 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $76.92 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Shendan Sanjie Jiaonang

Shen Dan San Jie Jiao Nang
Shendan Sanjie Capsule
Shen Dan San Ji Capsule
Shendansanjie Jiaonang
Shendansanjie Capsules

参丹散结胶囊

FUNCTION and INDICATIONS
Combined chemotherapy can improve the symptoms of primary non-small cell lung cancer, gastrointestinal tumour, breast tumour belongs to qi deficiency of spleen and the disorder of sputum and blood induced short of breath,pale, chest pain,loss of appetite,fullness chest and hypochondrium during the period.Can improve the quality of life of patients during chemotherapy. It has certain adjuvant therapy for tumor suppression in primary non-small cell lung cancer with NP (NVB, PDD) and MVP (MMC, VDS, PDD) chemotherapy.

Traditional Chinese Medicine Functions
Replenishing qi to invigorate the spleen,regulating qi-flowing for eliminating phlegm,promoting blood circulation to remove blood stasis.

INGREDIENTS
Ginseng Root,Milkvetch Root,Largehead Atractylodes Rhizome,Stir-fried Chicken's Gizzard Internal Lining,Snakegourd Fruit,Pinellia Tuber,Officinal Magnolia Bark,Fructus Aurantii,Turmeric Root-tuber,Salvia,Scorpion,Centipede.

DESCPRIPTION
This product is hard capsules, the contents of yellow-brown powder;fragrance, taste bitter.

SPECIFICATION AND PACKAGE
0.4g*48 capsules/box.

USAGE AND DOSAGE
For oral use after meals,6 capsules thrice daily 42 days (16 boxes) a treatment course or by medical ordor.

REFERENCES
1. Alone treatment of frail elderly not suitable for surgery, radiotherapy and chemotherapy of cancer patients:
Inhibit tumor growth, prolong survival, relieve cancer pain, and improve the quality of life.
2.Combination of chemotherapy for cancer patients: to improve the effect of chemotherapy to prevent tumor cell proliferation and metastasis.
3.Combined with surgical treatment of cancer patients: control recurrence and metastasis, consolidate the efficacy of surgery.
4.Combined with radiotherapy for cancer treatment: enhanced radiotherapy effect and reduce radiation damage.
5.Improve the body immunity.
6.It is the drug for the treatment of advanced cancer patients.

ADVERSE REACTION
Uncertainty.

CONTRAINDICATIONS
Uncertainty.

Warning
Uncertainty.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

PHARMACOLOGIC ACTION
1.Directly kill tumor cells, significantly reduced tumor
Directly go into the interior of tumor cells, destroy the mitochondria of tumor cells, promote the apoptosis of tumour cells, inhibit the tumor effect significantly; cooperate with tumor chemotherapy, promote the entry of chemotherapeutic drugs into tumor cells, increase the concentration of drug in tumor cells, and work together to exert curative effect.
2.Blocking the oxygen supply of tumor cells to prevent the spread of tumor cells
Inhibit tumor neovascularization, blocking the blood supply of tumor cells, thereby inhibiting tumor growth and to the surrounding tissue proliferation;after radiotherapy and chemotherapy surgery, to prevent tumor recurrence and metastasis, consolidate the therapeutic effect.
3.Contains a variety of analgesic active ingredients, effective against cancer pain
For patients with advanced tumor, not only directly kill tumor cells and prolong life, and analgesic effect is significant,
Can improve patient quality of life.
4.Improve NK cell activity
Improve the ratio of CD3, CD4, CD4 / CD8, provent the reduction of CD4, CD4 / CD8 ratio after chemotherapy
Improve NK cell activity after chemotherapy.
5.Pure Chinese medicine preparations,light side effects, used in all stages of cancer treatment.
Inhibit tumor replication and improve the quality of life.

This product 4-16g crude drug / kg dose gavage, the mice transplanted S180 sarcoma, EAC mouse ascites carcinoma and HepA liver cancer model has a certain anti-tumor effect, and can improve the load of S180 sarcoma in mice serum TNF-¦Á levels; 16g crude drug / kg dose can enhance the function of spleen lymphocyte transformation in tumor-bearing mice and increase the clearance rate of carbon particles in tumor-bearing mice and increase the level of serum hemolysin in normal mice; 8-16g crude drug / kg dose can prolong theS180 sarcoma mice survival time.
Toxicological research: No relevant research.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
24 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z20040121.

Manufactured
SHANDONG LUYIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children.This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Προβολή όλων των λεπτομερειών