Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 6

Herbal Supplement. Brand Biqi. Biqi Jiaonang / Bi Qi Jiao Nang / Bi Qi Capsules / Biqi Capsules / Biqi Jiaonang.

Herbal Supplement. Brand Biqi. Biqi Jiaonang / Bi Qi Jiao Nang / Bi Qi Capsules / Biqi Capsules / Biqi Jiaonang.

Κανονική τιμή $72.29 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $72.29 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Options

Natural Herbal Biqi Capsules or Biqi Jiaonang for rheumatoid arthritis and soft tissue injuries.

Biqi Capsules for sale
Biqi Capsules online
Where to buy Biqi Capsules
Buy Biqi Capsules online

NAMES
Biqi Jiaonang
Biqi Capsules
BiqiJiaonang
Bi Qi Jiao Nang
Bi Qi Capsules
痹祺胶囊

FUNCTION and INDICATIONS
For muscle and joints soreness and pain,arthrocele,joints stiffiness and out of shape,muscle atrophy,shortness of breath and fatigue,due to qi and blood deficiency,dampness-heat obsturction;rheumatic arthritis, rheumatoid arthritis,lumbar muscle degeneration,soft tissue injuries see above symptomes.

Traditional Chinese Medicine Functions
Reinforcing qi and nourishing blood,dispelling wind and eliminating dampness,promoting blood circulation to remove blood stasis and relieving pain.

INGREDIENTS
Nux Vomica Semen Strychni,Earthworm,Tangshen Root,Indian Bread,Rhizoma Atractylodis Macrocephalae,Szechwan Lovage Rhizome,Danshen Root,Notoginseng Root,Twotoothed Achyranthes Root,Liquorice Root.

DESCPRIPTION
Hard capsule, removed capsule, the contents of a light yellow-brown powder, bitter taste.

SPECIFICATION AND PACKAGE
0.3g*48 capsules/box.

USAGE AND DOSAGE
For oral use, 4 capsules twice or thrice daily.

REFERENCES

ADVERSE REACTION
Uncertainty.

CONTRAINDICATIONS
Uncertainty.

Warning
1.Contraindicated in pregnancy.
2.Athlete with caution.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

PHARMACOLOGIC ACTION
Mainly anti-inflammatory, increase blood flow effect.
1.Anti-inflammation: Biqi Capsule in high-dose group 0.15g / 100g body weight, low-dose group 0.048g / 100g body weight intragastric administration,can inhibit rat paw edema caused by egg white, indicating that the product has anti-inflammatory effects.
2.Increased blood flow: Biqi Capsule in high-dose group 1g / kg, low-dose group 0.5g / kg intragastric administration, can increase the health hybrid dog side femoral artery blood flow.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
36 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z10910026.

Manufactured
TIANJING DARENTANG JINGWANHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children.This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Προβολή όλων των λεπτομερειών