Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 7

72 tablets*5 boxes. Ru He San Jie Pian for breast lumps,nodules,breast nodules,breast tumours. Ruhe Sanjie Pian.hyperplasia of mammary glands.

72 tablets*5 boxes. Ru He San Jie Pian for breast lumps,nodules,breast nodules,breast tumours. Ruhe Sanjie Pian.hyperplasia of mammary glands.

Κανονική τιμή $53.85 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $53.85 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

72 tablets*5 boxes/Package. Ru He San Jie Pian for breast lumps or nodules, breast nodules and breast tumours. Ruhe Sanjie Pian.

Ruhe Sanjie Pian
Ru He San Jie Pian
Ruhe Sanjie Tablet
Ru He San Jie Tablet
Ruhesanjie Pian

FUNCTION and INDICATIONS
For breast lumps or nodules,different number and sizes, soft or medium hard, or breast pain,breast distending pain,swollen breasts,premenstrual pain intensifies due to liver qi stagnation, phlegm and stasis accumulated; breast Prostate see the above syndromes.
Traditional Chinese Medicine Functions
Soothing the liver and promoting blood circulation,dispelling phlegm and softening and resolving hard mass,

INGREDIENTS
Chinese Thorowax Root,Chinese Angelica Root£¬Milkvetch Root , Tuber Curcumae, Bulb of Edible Tulip,Uniflower Swisscentaury Root ,kelp,Seaweed,Epimedium,Pyrola Herb.

DESCPRIPTION
This product is film-coated tablets,remove the coating was brown;slightly puckery.

SPECIFICATION AND PACKAGE
0.36g*72 tablets/box.

USAGE AND DOSAGE
For oral use after meals,4 tablets thrice daily or by medical ordor;30-45 days a treatment course.

REFERENCES

Clinical application
Treatment of breast hyperplasia 374 cases, 359 females, 15 males; the longest history of 8 years, the shortest 1 month.
Results: 39 cases were cured (10.43%), 78 cases (20.85%) got obvious effect, 199 cases (53.21%) were improved, 58 cases (15.51%) were ineffective and the total effective rate was 84.49%.

ADVERSE REACTION
Uncertainty.

CONTRAINDICATIONS
Uncertainty.

Warning
1.The product contains kelp, seaweed and other iodine drugs, patients with hyperthyroidism with caution.
2.The product contains Tulipa edulis, the drug has a little toxicity, excessive, long term use can cause gastrointestinal discomfort and other adverse reactions.
3.Menstruation, stop taking medicine.
4.Those who are allergic to Uniflower Swisscentaury Root with caution.
5.Pregnant women with caution.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

PHARMACOLOGIC ACTION
Ese estrogen and progesterone made rat mammary gland hyperplasia models, Runsan Sanjie Tablet and Rupixiao Tablet have influence on estrogen levels of rats with mammary gland hyperplasia and ofhistopathology. The degree of mammary gland hyperplasia with the RuJian Sanjie Tablet rats dosage increase to decrease, and the content of estradiol in serum also decreased obviously, while the content of progesterone increased obviously.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
36 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z44020007.

Manufactured
GUANGZHOU BAIYUNSHAN ZHONGYI PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children.This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Προβολή όλων των λεπτομερειών