Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 5

Herbal Supplement Ganmaoling Granules / Ganmaoling Keli / Gan Mao Ling Granules / Gan Mao Ling Keli

Herbal Supplement Ganmaoling Granules / Ganmaoling Keli / Gan Mao Ling Granules / Gan Mao Ling Keli

Κανονική τιμή $49.20 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $49.20 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Options

Natural Herbal 999 Ganmaoling Granule for headache, fever, stuffy nose, runny nose and sore throat caused by cold.

Ganmaoling Granules

Ganmaoling Keli

Gan Mao Ling Granules

Gan Mao Ling Keli

感冒灵颗粒

Instructions for 999 Ganmaoling Granules
[Name of drug]
Common name: Ganmaoling Granules
Pinyin: Ganmaoling Keli
[Ingredients] Trident bitter, calendula and silver plate, wild chrysanthemum, plums, caffeine, paracetamol, chlorphenamine maleate, mint oil. The auxiliary material is cane sugar powder.
[Character] The product is light brown to dark brown granules; It tastes sweet and slightly bitter.
[Functions] Antipyretic and analgesic. For headache, fever, stuffy nose, runny nose and sore throat caused by cold.
[Specification] Each bag weighs 10 grams (including 0.2 grams of acetaminophen).
[Usage and dosage] Take it with boiled water, 10g (1 bag) once, three times a day.
[Adverse reactions] Rashes, urticaria, drug fever and granulocytopenia were occasionally seen; It shows drowsiness, lethargy, thirst and weakness; Long term and large amount of medication will lead to abnormal liver and kidney functions.
[Forbidden. Avoid] It is forbidden for patients with severe liver and kidney dysfunction.
[Precautions]
1. Avoid smoking, alcohol and spicy, raw and cold, greasy food.
2. It is not advisable to take nourishing proprietary Chinese medicine at the same time.
3. This product contains paracetamol, chlorphenamine maleate and caffeine. Do not drink alcohol or alcoholic beverages while taking this product; Do not take other anti cold drugs with similar ingredients at the same time; Use with caution in patients with liver and kidney dysfunction; The patients with bladder neck obstruction, hyperthyroidism, glaucoma, hypertension and prostate hypertrophy should be cautious; Caution for pregnant women and lactating women: Do not drive a machine, a car, a boat, engage in aerial work, mechanical work, or operate precision instruments while taking medicine.
4. Spleen and stomach deficiency cold, abdominal pain, warmth, diarrhea should be used with caution.
5. Patients with diabetes and those with serious chronic diseases such as heart disease should take it under the guidance of doctors.
6. Children, the elderly and the infirm should take it under the guidance of a doctor.
7. If the symptoms do not improve after taking the medicine for 3 days, or the symptoms become worse, or new serious symptoms such as chest tightness and palpitations appear, stop taking the medicine immediately and go to the hospital for treatment.
8. It is forbidden to use this product for those who are allergic to it.
9. Do not use this product when its properties change.
10. Children must be used under adult supervision.
11. Please keep this product away from children.
12. If you are using other drugs, please consult a doctor or pharmacist before using this product.
[Drug interaction]
1. When used together with other antipyretic and analgesic drugs, there is a risk of increased nephrotoxicity.
2. Drug interaction may occur when used together with other drugs. Please consult your doctor or pharmacist for details.
[Storage] Sealed.
[Packaging] Composite film; 9 bags per box.
[Validity] 24 months
[Executive standard] The quality standard attached to the document YF (1998) No. 115 of the Pharmacopoeia of the State Pharmacopoeia Commission
[Approval No.] GYZZ Z44021940
[Manual Revision Date] May 15, 2007
[Manufacturer]
Enterprise name: China Resources Sanjiu Pharmaceutical Co., Ltd
Production address: No. 1, Guanqing Road, Guanlan High tech Zone, Longhua New District, Shenzhen
Postal Code: 518110
Tel.: (0755) 83360999
Fax No.: (0755) 83350888
Website: http://www.999.com.cn

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children.This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Προβολή όλων των λεπτομερειών