Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 6

Herbal Supplement. Brand Jierji. Jiangtangshu Wan / Jiang Tang Shu Wan / JiangTangShuWan / Jiangtangshu Pills / Jiang Tang Shu Pills

Herbal Supplement. Brand Jierji. Jiangtangshu Wan / Jiang Tang Shu Wan / JiangTangShuWan / Jiangtangshu Pills / Jiang Tang Shu Pills

Κανονική τιμή $69.20 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $69.20 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Options

Jiangtangshu Pills or Jiangtangshu Wan for diabetes and diabetic syndrome. 

NAMES
Jiang Tang Shu Wan
Jiangtangshu Pills
Jiangtangshu Wan
JiangtangshuWan
Jiang Tang Shu Pills

降糖舒丸

FUNCTION and INDICATIONS
For diabetes and systemic syndrome caused by diabetes.

Traditional Chinese Medicine Functions
Enriching yin and nourishing kidney,help produce saliva and slake thirst.

INGREDIENTS
Red Ginseng,Barbary Wolfberry Fruit,Milkvetch Root,Manyprickle Acanthopanax Root,Solomonseal Rhizome,Sharpleaf Galangal Fruit,Oyster Shell,Rehmannia Root,Prepared Rehmannia Root,Kudzuvine Root,Salvia,Lychee Seed,Rhizoma Anemarrhenae,Gypsum,Gordon Euryale Seed,Common Yam Rhizome,Figwort Root Chinese Magnolivine Fruit,Dwarf Lilyturf Tubers,Combined Spicebush Root,Snakegourd Root,Trifoliate Orange Fruit.

DESCPRIPTION
This product is capsule, the contents of which are tan or red-brown granules or powder.

SPECIFICATION AND PACKAGE
0.2g*90 pills/box.

USAGE AND DOSAGE
For oral use, 6-9 pills thrice daily.

REFERENCES

ADVERSE REACTION
Uncertainty.

CONTRAINDICATIONS
Avoidnspicy food during taking this product.

Warning
Avoidnspicy food during taking this product.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

PHARMACOLOGIC ACTION
Jiangtangshu Capsules can effectively increase the glucose transport, accelerate the oxidation and glycolysis of glucose, promote the synthesis and storage of glycogen, inhibit glycogenolysis and xenogenesis and lower blood sugar,it has a good effect on repeated infections and dysuria caused by diabetes,upper body obesity, pruritus, weakened or disappeared tendon reflexes of peripheral neuritis.
At the same time, Jiang Tang Shu capsule can restore the function of the pancreas and promote the normal secretion of insulin from the pancreas. From the medication to stimulate the pancreas to insulin to restore the pancreas self-secretion of insulin, to achieve a true sense of hypoglycemia effect.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
36 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z20090140.

Manufactured
JILIN JRJ PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children.This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Προβολή όλων των λεπτομερειών