Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 4

9g*10 pills*5 boxes/Pkg.Fuzi Lizhong Pills for abdominal pain vomiting and diarrhea. Fu Zi Li Zhong Wan. Fuzi Lizhong Wan. 附子理中丸

9g*10 pills*5 boxes/Pkg.Fuzi Lizhong Pills for abdominal pain vomiting and diarrhea. Fu Zi Li Zhong Wan. Fuzi Lizhong Wan. 附子理中丸

Κανονική τιμή $39.77 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $39.77 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

9g*10 pills*5 boxes/Pkg.Fuzi Lizhong Pills for abdominal pain vomiting and diarrhea. Fu Zi Li Zhong Wan. Fuzi Lizhong Wan.

Fuzi Lizhong Wan
Fu Zi Li Zhong Wan
Fuzilizhong Wan
Fuzi Lizhong Pills
Fu Zi Li Zhong Pills
Fuzilizhong Pills

FUNCTION and INDICATIONS
It is used for spleen and stomach cold deficiency, abdominal cold pain, vomiting and diarrhea, and cold hands and feet.

Traditional Chinese Medicine Functions
Warming middle Jiao and strengthening the spleen.

INGREDIENTS
Aconite (Processed),Tangshen Root,Largehead Atractylodes Rhizome,Dried Ginger, Liquorice Root.The excipient is honey.

DESCPRIPTION
This product is large tan to dark brown pill;slightly sweet and spicy taste.

SPECIFICATION AND PACKAGE
9g*10 pills/box.

USAGE AND DOSAGE
For oral use after meals,1 pills twice or thrice daily or by medical ordor,use front tooth cut the big pills into small pieces than swallow it with warm water..

REFERENCES

ADVERSE REACTION
Uncertainty.

CONTRAINDICATIONS
Uncertainty

Warning
1.Pregnant women take caution.
2.Not suitable for acute gastroenteritis, diarrhea combined with poor stools, anal burning.
3.Patients with hypertension, heart disease, kidney disease, cough, edema, or those who are receiving other medications should take it under the guidance of a physician.
4.There is aconite in this product. After taking the medicine, if you have symptoms such as increased blood pressure, headache, and palpitations, you should stop medication immediately and go to the hospital for treatment.
5.According to the usage and dosage, children should take it under the guidance of a physician.
6.Chronic gastroenteritis and diarrhea patients should go to the hospital if their symptoms do not improve after taking the medicine for three days.
7.Hypersensitivity to this product should stop using£¬allergic constitution with caution.
8.Do not use this product if the property changed.
9.Children should take under the supervision of adult.
10.Keep out of reach of children.
11.If you are using other drugs, please consult your doctor before using this product.

DRUG INTERACTION
If use with the other drugs at the same time may occur drug interactions,details please consult your physician or pharmacist.

PHARMACOLOGIC ACTION
Fuzi Lizhong Pills mainly have analgesic effects, regulate bowel movements, enhance physical and cold resistance, and improve immune function.
1.Analgesia: Fuzilizhong pills have obvious analgesic effect on abdominal pain in mice caused by acetic acid.
2.Regulation of intestinal movement: Fuzilizhongwan slightly inhibits the spontaneous activity of duodenum, and can also significantly inhibit the inhibition of ileal movement caused by epinephrine and ileal spasm caused by acetylcholine, thus presenting a two-way regulating effect on the movement state of intestinal canals in vitro. .
3.Enhance physical strength and cold resistance: Fuzi Lizhong Pills can enhance cold tolerance in mice. The mice of the spleen deficiency group induced by the rhubarb mixture and the Fuzilizhongwan treatment group were placed in glass containers containing cold water at 4 ¡ã C, and the swimming fatigue test and cold resistance test were performed. After the spleen deficiency animals were treated with Fuzilizhongwan, their swimming time was longer than that of the spleen deficiency group. There is a significant prolongation, indicating that Fuzi Lizhong Pills can significantly enhance the physical strength and cold resistance of animals with spleen deficiency.
4.Improving immune function: Spleen deficiency group induced by Dahuang mixture and Fuzilizhongwan treatment group were dissected, and spleen was used for hemolytic plaque test (PFC), specific rose test (RFC), PFC and specificity of Fuzilizhongwan treatment group. The sexual RFC value was significantly higher than that of the spleen deficiency group, indicating that this product can significantly improve the immune function of spleen deficiency animals.

STORAGE
Hermetically sealed,keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
60 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z11020053.

Manufactured
BEIJING TONG REN TANG LIMITED COMPANY
TONG REN TANG PHARMACEUTICAL FACTORY.

Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children.This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical practitioner or physician before taking any products or if you have any questions regarding your health.

Προβολή όλων των λεπτομερειών