Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 5

Natural Herbal Compound Danshen Dripping Pills or Fufang Danshen Diwan treat chest apoplexy and Angina Pectoris and coronary heart disease.

Natural Herbal Compound Danshen Dripping Pills or Fufang Danshen Diwan treat chest apoplexy and Angina Pectoris and coronary heart disease.

Κανονική τιμή $76.92 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $76.92 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Options

Compound Danshen Dripping Pills treat chest apoplexy and Angina Pectoris and coronary heart disease. Fu Fang Dan Shen Di Wan

Compound Danshen Dripping Pills
Fufang Danshen Diwan
Fu Fang Dan Shen Di Wan

INDICATIONS

For chest apoplexy, sense of suppression in the chest(chest stufly), chest pricking caused by qi stagnation and blood stasis, palpitation, shortness of breath, such as coronary heart disease and Angina Pectoris.

Traditional Chinese Medicine Functions
Promoting blood circulation and removing blood stasis, regulating the flow of qi to alleviate pain(Pinyin:Huo Xue Hua Yu, Li Qi Zhi Tong)

INGREDIENTS
Radix Salviae Miltiorrhizae, Pseudo-ginseng,Borneol.

DESCPRIPTION
Brown filmed coating dripping pills,brown yellow inside,light bitter taste.

SPECIFICATION AND PACKAGE
27mg*180 pills /bottle,one bottle /box.

USAGE AND DOSAGE
For swallowing or sub-lingual use ,1 hour before meals or 2 hours after meals,10 pills per time,thrice daily or by medical ordor.28 days (5 boxes ) a treatmen course.
Compound Danshen Dropping Pills could long-term use, long-term use the drug can reduce blood lipids, reduce blood viscosity, anti-atherosclerosis, anti-platelet aggregation, prevention and treatment of coronary heart disease is a very good effect. The long-term use of the drug is no side effects on the human body, so according to their own situation analysis, the use of appropriate drug treatment, if there is coronary heart disease, you can also use some coronary treatment medicine.

REFERENCES

ADVERSE REACTION
Occasionally gastrointestinal discomfort.

CONTRAINDICATIONS
Uncertainty.

Warning
1.Pregnant women with cuation.
2. Hypersensitivity to this product should stop using£¬allergic constitution with caution.
3. Do not use this product if the property changed.
4. Children should take under the supervision of adult.
5. Keep out of reach of children.
6. If you are using other drugs, please consult your doctor before using this product.

DRUG INTERACTION
1.This product by the rat myocardial ischemia experiment, showing that it significantly improved echocardiography abnormalities which caused by the posterior pituitary,indicating a protective effect on myocardial ischemia.
2 .In the case of also observed the effect of this product on coronary flow in rats, the results can significantly show it increase coronary flow.

PHARMACOKINETICS
1 increase coronary blood flow.
2 To increase myocardial tolerance to hypoxia, protect the ischemic myocardium.
3 Antiplatelet aggregation, to prevent thrombosis.
4 improve microcirculation.

STORAGE
Hermetically sealed(10¡«30¡æ),keep in cool and dry places.

PERIOD OF VALIDITY
48 months.

CERTIFICATE NO
Stage Food and Drug Administration Approval number:Z10950111

Manufactured
TIANJIN TIANSHILI PHARMACEUTICAL CO.,LTD


Tips: Please read the directions for use in retail or directed by physician.
Part of the goods frequent replacement of packaging, such as goods and pictures are not exactly the same, please refer to the goods you receive.

General Cautions
Keep away from animals and children.
This product has not been evaluated by the FDA. It is not intended to
diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
We highly recommend that you consult with a Traditional Chinese Medical
practitioner or physician before taking any products or if you have any
questions regarding your health.

Προβολή όλων των λεπτομερειών