Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 3

Herbal Supplement. Jinsang Sanjie Pill / Jinsang Sanjie Wan / Jin Sang San Jie Pill / Jin Sang San Jie Wan / Golden Throat Sanjie Pills

Herbal Supplement. Jinsang Sanjie Pill / Jinsang Sanjie Wan / Jin Sang San Jie Pill / Jin Sang San Jie Wan / Golden Throat Sanjie Pills

Κανονική τιμή $69.49 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $69.49 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Options

Jinsang Sanjie Wan or Jinsang Sanjie Pill for vocal cord nodule, polyp of vocal cord, thickening of vocal cord mucosa or hoarseness caused by heat accumulation, stagnation of qi and blood stasis. 

NAMES:
Jinsang Sanjie Pill
Jinsang Sanjie Wan
Jin Sang San Jie Pill
Jin Sang San Jie Wan
Golden Throat Sanjie Pills
金嗓散结丸

Ingredients: Puffball, Zedoary Turmeric (stir-fried in vinegar), Honeysuckle, Peach kernels, Scrophulariaceae, Sanleng (stir-fried in vinegar), Safflower, Salvia, Radix Isatidis, Ophiopogon japonicus, Fritillaria, Alisma, Gallus gallus domesticus (stir-fried), Cicada slough , Wood butterfly, dandelion.
Properties: This product is a brown-black water honey pill; the gas is slightly sweet, and the taste is slightly bitter.
Functions and indications: clearing away heat and toxins, promoting blood circulation and removing blood stasis, removing dampness and phlegm. Slow laryngeal furuncles (vocal cord nodule, polyp of vocal cord, thickening of vocal cord mucosa) caused by heat accumulation, stagnation of qi and blood stasis, and hoarseness caused by this.
Specification: 480 pills/bottle
Usage and dosage: Orally, 60-120 pills each time, 2 times a day.
Adverse reactions: not yet clear
Taboo: Avoid spicy food.
Note: Not yet clear
Drug interactions: Drug interactions may occur if used with other drugs at the same time. Please consult your physician or pharmacist for details.
Pharmacology and Toxicology: The drug has obvious antibacterial, anti-inflammatory and analgesic effects, and has the pharmacological effects of promoting blood circulation and removing blood stasis to improve the microcirculation state of rats. The drug has obvious antibacterial, anti-inflammatory, analgesic effects, and has activating blood circulation. The pharmacological effects of blood stasis on improving the microcirculation of rats
Storage: sealed.
Validity period: 24 months
Approval number: National Medicine Zhunzi Z61020814
Company Name: Xi'an Beilin Pharmaceutical Co., Ltd.

Προβολή όλων των λεπτομερειών