Home / China Herb. Traditional Tibetan Medicine. Shibawei Hezi Liniao Wan or Shibawei Hezi Liniao Pills or Shi Ba Wei He Zi Li Niao Wan. 0.25g*24pills*5 boxes
  • China Herb. Traditional Tibetan Medicine. Shibawei Hezi Liniao Wan or Shibawei Hezi Liniao Pills  or Shi Ba Wei He Zi Li Niao Wan. 0.25g*24pills*5 boxes
  • China Herb. Traditional Tibetan Medicine. Shibawei Hezi Liniao Wan or Shibawei Hezi Liniao Pills  or Shi Ba Wei He Zi Li Niao Wan. 0.25g*24pills*5 boxes
  • China Herb. Traditional Tibetan Medicine. Shibawei Hezi Liniao Wan or Shibawei Hezi Liniao Pills  or Shi Ba Wei He Zi Li Niao Wan. 0.25g*24pills*5 boxes
  • China Herb. Traditional Tibetan Medicine. Shibawei Hezi Liniao Wan or Shibawei Hezi Liniao Pills  or Shi Ba Wei He Zi Li Niao Wan. 0.25g*24pills*5 boxes

China Herb. Traditional Tibetan Medicine. Shibawei Hezi Liniao Wan or Shibawei Hezi Liniao Pills or Shi Ba Wei He Zi Li Niao Wan. 0.25g*24pills*5 boxes

Quantity
ADD TO CART
BUY IT NOW
Detail
Customer Reviews

NAMES

Shibawei Hezi Liniao Wan

Shibawei Hezi Liniao Pills

Eighteen Flavor Hezi Liniao Pills

Shi Ba Wei He Zi Li Niao Wan

十八味诃子利尿丸